CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Cyflogres 

Mae gweinyddu eich cyflogres yn gallu cymryd cryn dipyn o amser a bod yn feichus, gan dynnu eich egni a’ch adnoddau oddi wrth weithgarwch craidd eich busnes. Bydd ein tîm cyflogres pwrpasol yn eich rhyddhau o’r baich hwn trwy greu amserlen i gyrraedd eich terfynau amser i sicrhau eich bod yn cyrraedd targedau. 
 
Cofrestru cyflogres 
Gwasanaethau swyddfa gyflogres (misol/chwarterol) 
Contractwyr CIS 
Cyngor ar y gyflogres 
Cydymffurfio â’r gyflogres 
 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings