CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Swyddi Gwag 

Yn aml o fewn ein sefydliad mae gennym gyfleon am swyddi yn codi ar gyfer unigolion brwdfrydig cymwysiedig a heb gymhwyso. Os teimlwch bod gennych y rhinweddau i fod yn rhan o’n tim ni yn Ashmole & Co. Ebostiwch eich CV i info@ashmole.co.uk neu llenwch y ffurflen isod. Yn ogystal gellwch ymgeisiwch am un o’r swyddi penodol isod gan ddefnyddio’r ffurflen i gyd fynd â’r swydd. 
 

Danfonwch eich CV i ni 

CURRENT VACANCIES - Nid yw'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg 

EXPERIENCED ACCOUNTANT IN AMMANFORD 

Ashmole & Co. Chartered Certified Accountants and Registered Auditors are growing their team of accountants in the Ammanford, Cross Hands and Swansea area. 
 
This is an outstanding opportunity to work for one of the largest and most well respected accountancy firms in South Wales. Ashmole & Co. have been nurturing business growth since 1897. 
 
We are looking for an experienced candidate with tax knowledge and audit experience. The successful candidate must be ACCA/ICAEW qualified. Knowledge of charitable accounts and not for profit bodies would also be useful. Being a Welsh speaker is advantageous. 
 
The role offers a competitive salary and benefits. Application is by CV. No agencies. 
 
For all enquiries please email ammanford@ashmole.co.uk or complete the form opposite. 

APPLY FOR THIS JOB 

Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings