CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Ashmole & Co 

Sefydlwyd Ashmole & Co ym 1897 a bellach yn un o’r cwmnïoedd cyfrifo ac archwilio mwyaf yng Nghymru, yn gweithredu o un ar ddeg swyddfa amrywiol ledled de a gorllewin Cymru. 
 

EIN GWASANAETHAU 

Trwy gyfuno gwasanaethau archwilio, cyfrifyddu a threthiant o safon uchel gydag ymgynghoriaeth busnes, gwasanaethau ariannol a chynllunio corfforaethol, mae Ashmole & Co. yn sicrhau bod pob cleient yn cael y cymorth pwrpasol, proffesiynol sy’n ofynnol i sicrhau ei botensial mwyaf. 

EIN CLENIENTIAID 

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gleientiaid , o fusnesau mawr a chorfforaethau i fusnesau bach newydd a masnachwyr unigol , yn ogystal ag unigolion ac elusennau. 

ARWAIN GAN BARTNERIAID 

Mae cael ein harwain gan bartneriaid yn ein galluogi i ddatblygu perthnasoedd llwyddiannus â’n cleientiaid, ac ennyn dealltwriaeth wirioneddol o’u hamgylchiadau unigol. O ganlyniad, maent yn elwa ar gyngor a gwasanaethau integredig, wedi’u teilwra i’w hanghenion a’u nodau unigryw. 

CYFARFOD YMGYNGHOROL CYCHWYNNOL 

Mae Ashmole & Co. yn cynnig cyfarfod ymgynghorol cychwynnol am ddim i ganiatáu i chi i drafod eich gofynion busnes a chyfrifeg , a dod i’n hadnabod ni , heb unrhyw rwymedigaeth. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings