CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Ynglŷn ag Ashmole & Co. 

Sefydlwyd ers 1897, mae Ashmole & Co. Yn weithredol mewn 11 swyddfa ar draws De a Gorllewin Cymru ac wedi datblygu toreth o brofiad dros drawstoriad eang o faterion cyfrifo a threthu. 
 

PROFFESIYNOLDEB 

Mae ein penaethiaid yn aelodau o gyrff cyfrifwyr siartredig a thollau ac yn rheoledig gan ACCA sy’n sicrhau bod safonau uchel yn cael eu cynnal bob tro. 

PROFIAD 

Mae ein 13 pennaeth yn gallu tynnu ar gyfuniad o dros 200 mlynedd o brofiad fel swyddfa weithredol. 

DEALLTWRIAETH 

Anelwn at ddealltwriaeth lawn o’ch busnes a fydd yn ein galluogi i gynnig y cyngor gorau posib sy wedi ei deilwrio’n uniongyrchol i’ch anghenion penodol. 

YMATEBOL 

Ymdrechwn i gwrdd â’ch terfynau amser a chyda 75 o staff hyfforddedig rydym yn medru darparu cyngor cyfoes. 

GWASANAETH PERSONOL 

Ymfalchïwn mewn bod yn gyfeillgar ac agos atoch lle mae pob cleient â chyswllt pennaeth gwarantedig. 

MEYSYDD ARBENIGOL 

Mae gan Ashmole & Co. nifer o gleientiaid yn y sectorau isod. O ganlyniad mae gennym ddealltwriaeth fanwl a thrylwyr o sut mae pob sector yn gweithredu sy’n ein galluogi i gynnig cyngor blaenweithgar i gleientiaid sy’n cwrdd â’u gofynion penodol . 
 
Cyfreithwyr 
Ffermio  
Meddygfeydd Elusennau  
Diwydiant Adeiladwaith  
Twristiaeth a Hamdden 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings