CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Elusen 

Dros gyfnod o amser rydym wedi datblygu portffolio sylweddol o Gwsmeriaid yn y Sector Elusennol gan gynnwys rhai o brif Elusennau Cymru. Drwy hyfforddiant parhaus ar lefel swyddfa, a mynychu cyrsiau proffesiynol, sicrheir bod ein partneriaid a’n staff wedi derbyn gwybodaeth drylwyr ac ymarferol ar faterion sy’n debygol o effeithio’n cleientiaid yn y sector elusennol. 
 
Mae ein partneriaid yn mynychu Cynhadledd Flynyddol Elusennau yn Llundain sydd yn rhoi cyfle pellach i ni sicrhau ein bod yn cyfarwyddo gyda’r materion ariannol a gweithredol sydd yn effeithio’n cleientiaid elusennol. Mae mynychu digwyddiad o’r fath yn cael ei ystyried yn rhan annatod o’n hymrwymiad parhaus i gynnal ein gwybodaeth a’n arbenigedd yn y sector elusennol. 
 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings