CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 William Hughes BSc (Econ), FCCA  

Swyddfa Hwlffordd : 01437 765556 
Swyddfa Dinbych-y-pysgod: 01834 845685 
 
Graddiodd Will o Brifysgol Cymru Aberystwyth â gradd anrhydedd mewn astudiaethau busnes. Ymunodd ag Ashmole & Co. fel cyfrifydd dan hyfforddiant ym 1997, cymhwysodd yn 2002, ac yna daeth yn bartner yn 2011. Daeth Will yn gymrawd y Gymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig yn 2007. Mae’n arbenigo ym mhob agwedd ar gyfrifon corfforaethol a threthiant, ynghyd â materion unig fasnachu a phartneriaethau. Cafodd Will ei eni a’i fagu yn Sir Benfro, mae’n briod â Karen ac mae ganddynt ddau fachgen. Yn ei amser hamdden mae Will yn mwynhau gwylio pêl-droed, rygbi a chriced, a threulio amser gyda’i deulu. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings