CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Sharon George FCCA  

Swyddfa Caerfyrddin : 01792 585757 
Swyddfa Sanclêr: 01792 585757 
Swyddfa Pontarddulais: 01792 884421 
 
 
Mae Sharon wedi bod gyda’r cwmni ers 1992, pan ymunodd fel hyfforddwraig. Fe gymhwysodd fel Cyfrifydd ardystiedig siartredig yn 2005 ac fe ddaeth yn bartner yn 2011. 
Mae ei phortffolio yn cynnwys ystod eang o gwmnïau bach, unig fasnachwyr bach a phartneriaethau. Mae ganddi 20 mlynedd o brofiad yn paratoi cyfrifon, treth a chyflogau. Cred Sharon mai plesio cwsmeriaid yw’r ateb i berthynas fusnes da. 
 
Mae hi’n briod gyda dau o blant. Mae ei diddordebau yn cynnwys gwersylla, cerddoriaeth a threulio amser gyda’i theulu. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings