CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Dave Morgan FCCA  

Swyddfa Abertawe : 01792 585757 
 
Ganwyd Dave yn Llanelli ac ymunodd gyda’r cwmni yn 1999 pan agorodd y cwmni ei swyddfa yn Abertawe. Fe gymhwysodd fel Cyfrifydd Ardystiedig Siartredig yn 2009 ac mae’n delio gydag ystod eang o gleientiaid corfforaethol a di gorfforaethol. 
 
Mae gan Dave a’i wraig Mari ddwy ferch ac un bachgen. Mae Dave wedi cymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol ar hyd ei fywyd, yn benodol badminton pan chwaraeodd ar lefel sirol, ac mae nawr yn cael y pleser mwyaf o wylio ei blant yn gwneud yr un peth. Mae Dave hefyd yn gefnogwr oes i rygbi’r Scarlets a phêl droed Dinas Abertawe. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings