CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Cadw cyfrifon 

Mae llawer o fusnesau’n rheoli eu sefydliadau’n dda iawn, ond nid oes ganddynt naill ai’r amser neu’r sgiliau i gadw eu cyfrifon yn gyfredol. Wrth i derfynau amser a threfniadau cosb i fusnesau a gyflwynir gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a chyrff allanol eraill newid yn gyson, mae cadw cyfrifon cyfredol yn bwysicach nag erioed. Gallwch drosglwyddo’r pwysau i ni er mwyn darparu gwybodaeth reoli amserol i’ch cynorthwyo wrth i chi wneud penderfyniadau o ddydd i ddydd. Gall y gwasanaethau hyn gynnwys: 
 
Cynnal a chadw cyfriflyfrau gwerthu a phrynu 
Cysoniad Banc 
TAW 
Cyflogres 
Rheoli Cyfrifon 
 
Gall y cyfleusterau cadw cyfrifon gynnig cyswllt rheolaidd rhyngoch chi a ni, er mwyn i ni roi cefnogaeth i chi a’ch busnes drwy gydol y flwyddyn. 
 
 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings