CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Robin Vaughan BSc, FCA, FCCA  

Swyddfa Abertawe : 01792 585757 
Cafodd Rob ei eni yn Hwlffordd a chafodd radd mewn Mathemateg ac Ystadegau o’r Brifysgol yn Abertawe yn 1989. Fe gymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig yn 1993 ac fe ddaeth yn bartner gydag agoriad y cwmni o’i swyddfa newydd yn Abertawe yn 1999. Mae Rob yn delio gyda thrawstoriad o gleientiaid corfforaethol a di gorfforaethol yn Abertawe ac ymhellach i ffwrdd. Mae ganddo hefyd nifer o gleientiaid elusennol. 
 
Mae gan Rob dair o ferched ac yn ei amser sbâr mae’n mwynhau beicio, cerdded a theithio, yn ogystal â’r gwaith gwirfoddol mae’n gwneud fel Trysorydd er anrhydedd i elusen genedlaethol, Cymdeithas Tuberous Sclerosis. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings