CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Nicola Mills BSc, FCCA  

Swyddfa Hwlffordd : 01437 765556 
 
Ymunodd Nicola gyda Ashmole & Co yn 2005 fel cyfrifydd o dan hyfforddiant, ac fe gymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig Ardystiedig ddwy flynedd yn ddiweddarach. Daeth Nicola yn bartner yn 2018 ac mae ganddi brofiad mewn llawer o agweddau o’r proffesiwn gan gynnwys cyfreithwyr, amaeth ac archwilio. 
 
Mae Nicola wedi ei geni a’i magu yn Sir Benfro ac yn briod gydag un mab. Yn ei amser sbâr, yn ogystal â threulio amser gyda’i theulu a’i ffrindiau mae Nicola yn mwynhau seiclo a rhedeg ac yn aelod o Glwb Triathlon Sir Benfro. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings