CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Mark Gould BA, ACA, FCCA  

Swyddfa Hwlffordd : 01437 765556 
Swyddfa Rhydaman : 01269 594573 
Swyddfa’r Fenni : 01873 850997 
Swyddfa Caerfyrddin : 01267 237764 
Ymunodd Mark â swyddfa Abertawe Deloitte Haskins & Sell, cwmni rhyngwladol o gyfrifwyr, ym 1986 a daeth yn gyfrifydd siartredig cymwysedig ym 1989. Ym 1994 daeth yn bartner yn Ashmole & Co. a bellach mae ganddo gleientiaid yn swyddfeydd Hwlffordd, Rhydaman, Caerfyrddin a’r Fenni. Mae Mark yn arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd sy’n cynnwys ymdrin â chwmnïau, elusennau, cyfreithwyr a meddygfeydd. Ganwyd Mark yn Abertawe ac mae’n byw yno heddiw. Mae Mark yn briod â thri o blant ac mae ei ddiddordebau y tu allan i’r gwaith yn cynnwys adfer ceir clasurol a DIY. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings