CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Jim Cornock CTA, ATT, MAAT  

Swyddfa Rhydaman : 01269 594573 
Mae Jim yn dod yn wreiddiol o Sir Benfro, ond ar hyn o bryd yn byw yng Nghaerfyrddin. Fe ymunodd gyda Ashmole & Co yn 1994 cyn cymhwyso fel Ymgynghorydd Treth Siartredig yn 1999, ac fe'i apwyntiwyd yn bartner yn ein swyddfa yn Rhydaman yn 2004. Ers Ebrill 2016 mae wedi rhannu ei amser rhwng swyddfeydd Hwlffordd a Rhydaman, mae'n mwynhau pob agwedd o dreth a chyfrifon, gan gymryd diddordeb penodol mewn materion chwaraeon, y diwydiant adeiladu a'r sector amaethyddol. 
 
Mae Jim yn briod gyda Pamela ac mae ganddynt ddau o blant sydd bellach wedi tyfu i fyny. Pan nad yw yng nghlwm gyda materion treth, mae'n mwynhau beicio, rhedeg, nofio a phêl droed. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings