CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Ian Badham BA, FCCA  

Swyddfa Hwlffordd : 01437 765556 
Swyddfa Aberteifi : 01239 612162 
Swyddfa Dinbych-y-pysgod : 01834 845685 
Ar ôl graddio o Brifysgol ym Mryste, ymunodd Ian â’r cwmni fel cyfrifydd dan hyfforddiant ym 1995 a chymhwysodd 4 blynedd yn ddiweddarach. Daeth yn bartner yn 2005. Mae Ian yn ymdrin â phob agwedd ar fusnes cyffredinol ac mae’n arbenigo mewn amaethyddiaeth, archwiliadau ac elusennau. Mae o’r farn bod Ashmole & Co. yn annog rhagoriaeth ledled y cwmni er mwyn bodloni disgwyliadau uchel y cleientiaid. Daw Ian yn wreiddiol o Ddinbych-y-pysgod. Mae’n briod, mae ganddo ddau o blant ac mae ei ddiddordebau’n cynnwys gwylio rygbi, chwarae golff a threulio amser gyda’i deulu. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings