CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Carwyn MorganBSc, FCCA  

Swyddfa Caerfyrddin: 01267 237764 
Swyddfa Castellnewydd Emlyn : 01239 710220 
Carwyn, siaradwr Cymraeg a mab ffarm o Gaerfyrddin, wedi mynychu Prifysgol Caerdydd ac ennill gradd mewn Cyfrifeg ym Mehefin 2002. Yn 2003 cychwynnodd ei hyfforddiant cyfrifyddol gyda chwmni lleol yn ei hadran archwilio a chorfforaethol, ac fe gymhwysodd fel aelod o’r ACCA yn 2006. Ymunodd Carwyn ag Ashmole & Co yng Ngorffennaf 2007, lle cafodd gyfle i ddefnyddio’i wybodaeth amaethyddol i gynorthwyo’u cleientiaid. Mae hefyd yn delio gyda busnesau bach a reolir gan eu perchnogion yn ogystal ag archwiliadau elusennau a chwmnïau. 
 
Mae Carwyn yn byw yng Nghaerfyrddin, ac yn ei amser sbâr mae’n mwynhau chwarae criced i Bronwydd, mynd i wylio’r Ospreys a chynorthwyo ar y ffarm deuluol pryd bynnag mae’n bosib. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings