CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Beth Ridgway PhD, ACA, CTA  

Swyddfa Hwlffordd : 01437 765556 
Swyddfa Dinbych-y-pysgod : 01834 845685 
 
Symudodd Beth yn ôl i Sir Benfro ac ymunodd gyda Ashmole & Co yn 2010 ar ôl cymhwyso fel Cyfrifydd Siartredig. Fe wnaeth hyfforddi gyda chwmni yn Abertawe ar ôl ennill gradd a doethuriaeth mewn Ffiseg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. 
 
Ers ymuno gyda Ashmole & Co mae Beth wedi cymhwyso fel Ymgynghorydd Treth Siartredig, ac wedi hynny cafodd ei apwyntio yn bartner yn 2015. Mae gan Beth brofiad mewn nifer o agweddau o'r proffesiwn, gyda diddordeb penodol mewn amaeth, elusennau a meddygfeydd. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings